Toppfält: innehåll
Gabriella Hagman

Kontorsmiljöer engagerar

Den 8 augusti genomfördes höstsäsongens första frukostmöte där vi under Mondo arkitekters försorg fick lyssna till Helena Jahncke. Helena, som är doktor i psykologi och forskare vid Högskolan i Gävle, berättade om arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor.

Det var första gången som Mondo arkitekter arrangerade ett frukostmöte och vi passade på att fråga Gabriella Hagman, ny kontorschef hos Mondo, hur hon tyckte att det gick?

– Det gick över förväntan och jag tyckte att det var otroligt bra av Byggdialogen att kunna ställa upp och fixa det här trots kort varsel och semestertider. Med tanke på den korta framförhållningen vi hade så kom det förvånansvärt mycket folk. Vi är väldigt nöjda!

Drygt 30 personer träffades, åt frukost och lyssnade till Helena som under flera år forskat på olika kontorsutformningars påverkan på anställdas prestation och välmående. Helena gav en mycket intressant och tänkvärd föreläsning där hon delade med sig av erfarenheter och resultat från forskningsprojekt hos Trafikverket. Aktivitetsbaserade kontor skapar idag heta diskussioner på arbetsplatser runt om i landet. Här fick vi höra vad som är tyckande och vad forskningen så här långt lyckats befästa.

– Vi på Mondo jobbar med både nybyggnad och ombyggnad av kontor och som proffs på det vi gör är det viktigt för oss att veta vad den senaste forskningen visar. Vi vet att det är många som är påverkade av och intresserade av det här ämnet, fortsätter Gabriella.

Mondo arbetar idag med ett flertal projekt där beställarna är måna om att uppfylla lagkrav och samtidigt få svar på vad som är bra. Att vara väl insatt i den senaste forskningen är avgörande. Kontorsmiljöer ställer större krav på utformningen än många tänker sig.

– Man måste gå på djupet för att det ska bli bra och i de här frågorna vill vi ligga i framkant, avslutar Gabriella.

Hur inverkar personers varierande inställning till olika kontorstyper?

Det kan ha stor inverkan vilken typ av person man är och vilka arbetsuppgifter man har hur man upplever en viss kontorstyp. Det finns väldigt många aspekter att väga in och varje projekt är unikt. Det som är rätt för ett kontor behöver inte vara det för ett annat kontor.

– Det här är ett område jag tror att organisationer kan bli mycket bättre inom. Många gånger har man inte ett genomtänkt koncept från början och man har inte riktigt klart för sig varför man gör förändringen eller bygger på ett visst vis. Här måste man tänka till innan man börjar själva arbetet med en kontorsförändring.

Gabriella berättar att de gärna kommer in tidigt i processen när det gäller att utforma kontorsmiljöer.

Den som har ett kontorsjobb befinner sig väldigt många timmar på kontoret och det är klart att den miljön måste vara bra utformad. Trivs man eller trivs man inte? Det finns lite olika synvinklar när man jämför olika kontorstyper och trivseln är en väldigt viktig faktor att ta hänsyn till.

Fortsatt diskussion för ett gemensamt tänk

Efter frukostmötet gavs även möjlighet att vara med på en liten workshop där man diskuterade kontorsmiljöer, men även gavs möjligheter att ställa frågor till Helena. Det här är i grunden ett sätt för oss att ligga i framkant, få en bredare förståelse och skapa ett gemensamt tänk när det gäller kontorslokaler förklarar Gabriella.

Proffsigt gäng som skapar ett stort avtryck

Gabriella berättar att hon trivs otroligt bra i sin nya roll som kontorschef hos Mondo, framhåller sina kompetenta medarbetare och hur väl mottagen hon blivit.

– Det är ett otroligt proffsigt gäng och det är riktigt kul.

Mondo vill gärna vara med och verka och påverka för att lyfta arkitekturfrågorna i länet. Det är en fantastisk bransch att verka inom anser Gabriella som framhåller medarbetarna hos Mondo som verkligen vill utvecklas, vara delaktiga och påverka.

– Det vi skapar gör ett stort avtryck och då ska vi också vara bra inom det vi gör.

Att vara väl påläst om det man gör är en viktig pusselbit för att utföra bra och lyckade arbeten. Det är viktigt för Mondo att vara insatta i de senaste rönen inom forskningen och därför är det väldigt bra med sådana här möten. Det är en del av vidareutvecklingen, man blir aldrig klar menar Gabriella.

Ju fler som hör desto bättre, det gynnar alla

Gabriella anser att det gynnar alla om fler får chansen att höra bra föreläsare och som i det här fallet ta del av det senast inom forskningen. Hon hoppas på att fler företag ska ta efter deras exempel och ta sådana här initiativ.

– Vi har som strategi att jobba och verka inom ByggDialog Dalarna för att vi tycker att det är ett bra nätverk.

Gabriella ser ByggDialog Dalarna som ett av flera sätt att vara med och bidra och påverka. Vi gör väldigt mycket och har en väldigt stor bredd. Ni kommer definitivt att se mer av oss avslutar Gabriella.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv − 6 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök