Toppfält: innehåll
Efterlysning

Efterlysning!

ByggDialog Dalarna, din partner i utvecklingsfrågor, erbjuder nedan våra medlemmar deltagande i tre olika projektsatsningar. Vi har som strategi att lägga förändringsarbeten så nära din och branschens verklighet så mycket som möjligt. Därför söker vi här konkreta projekt där vi kan pröva ny teknik, verktyg och metoder.

Vi har i våra projekt medel att använda för satsningar på digitalisering, verktyg för energieffektivisering och effektiv byggprocess.

I projekten ställer du upp med ett projekt, Byggdialogen erbjuder stöd för konsultinsatser vid användandet av tekniken eller verktygen. Självklart marknadsför vi våra gemensamma resultat via våra kommunikationskanaler.

Du som tycker det här låter intressant och har projekt lämpliga för genomförande kan kontakta oss för vidare diskussioner. Har du en idé kan vi utveckla den tillsammans. Vi träffas och diskuterar oss djupare ner i arbetet!

Vi söker projekt enligt följande:

1. Digitalisering

Branschen behöver digitaliseras för att öka effektiviteten och vi väljer att satsa på BIM-verktyget i bygg- och förvaltningsarbetet. Du som har projekt lämpliga för användning av BIM-verktyget kan söka stöd från oss.

Alla former av projekt är intressanta, dvs såväl byggprojekt, renoveringar som förvaltningsprojekt. BIM har hittills använts i huvudsak i nyproduktion, men vi söker projekt som vill integrera BIM i förvaltningssystemen.

Efterlysningen vänder sig till beställarledet, men vi emottar gärna initiativ från entreprenörer och konsulter med förslag på projekt. Tag chansen och utveckla ditt företag tillsammans med oss!

Byggdialogen utförde tillsammans med Vansbro kommun ett projekt där man vid utförandet av ett äldreboende prövade VR-teknik. Ambitionen var att i ett tidigt skede visualisera för inblandade hur byggnaden utformas och föreslås fungera.

Läs mer om exemplet med VR som verktyg i Vansbro kommun.

2. Miljö- och energiavtal

I EU-projektet Effect4buildings prövas ett antal nya verktyg i energieffektiviseringen av byggnader. Vårt ansvarsområde är tecknande av miljonkontrakt där syftet är att involvera verksamheten i energieffektivisering.

Vi söker partners som vill pröva verktyget miljönkontrakt i någon form. Många, men inte alla, fastighetsägare/förvaltare har idag avtal med hyresgäst/förvaltning och tanken är att vidareutveckla dessa genom att förhandla in miljö- och energiåtgärder. Samtidigt erbjuder förvaltningen olika former av motåtgärder ex årlig uppföljning, utbildningsinsatser, ekonomiska incitament etc. För lokaler som skolor kan undervisningen aktivt blandas in där elever hjälper till att kartlägga byggnadens energianvändning. För det behövs ett informationsmaterial som vi tillsammans kan utveckla.

Vi har intresse redan från ett par kommuner som vill testa modellen och vi tar gärna emot fler. Kontakta oss för mer information!

Läs mer om Landstinget Dalarna som utvecklat sin modell längre än de flesta.

3. Analys av byggprocesser

Byggdialogen och dess temagrupp Effektivt byggande söker byggprojekt som kan studeras och analyseras! Syftet är att före en dialog om de strukturer projekten arbetar efter.

Gruppen har genomfört två workshops, Det perfekta byggprojektet, där strukturerna ventilerades och diskuterades. En process har tagits fram som nu behöver prövas mot ett antal konkreta byggprojekt gärna med olika byggherrar och aktörer.

Temagruppen har hittills tagit fram tre projekt för granskning som kan fungera som mall. Dessa är:

Pilotförslag 1

 • Typ av projekt: Skolbyggnad
 • Beställare:  Borlänge kommun
 • Entreprenadform
 • Verktyg: ”Designdialogen”
 • Kontaktperson: Lars-Åke Torsell

Pilotförslag 2

 • Typ av projekt: Hög träbyggnad
 • Beställare: Borlänge kommun
 • Entreprenadform
 • Verktyg
 • Kontaktperson: Arne Andersson

Pilotförslag 3

 • Typ av projekt: Förskola
 • Beställare: Säters kommun
 • Entreprenadform
 • Verktyg
 • Kontaktperson: Thomas Geijer

Du som vill föra en fördjupad dialog om byggprojekt och den struktur ni följer kan anmäla intresse till oss! Projektet bör vara så färskt att det avslutats inom de senaste två åren. Det går bra att anmäla projekt som ännu inte är färdigbyggda eftersom delprocesser är minst lika intressanta.

Tag chansen att förbättra er byggprocess! Du anmäler intresse så kontaktar vi dig för fördjupad planering. Ha gärna med en kort beskrivning av projektet som du sänder in!

ByggDialog Dalarna
Åke Persson
ake@byggdialogdalarna.se

EFFECT4buildings

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tretton − tre =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök