Toppfält: innehåll
Arkitekturrådet
Arkitekturrådet
Arkitekturrådet
Arkitekturrådet
Arkitekturrådet
ArkitekturrådetArkitekturrådetArkitekturrådetArkitekturrådet

Kunskapshöjande dag i arkitekturens tecken

Den 4 oktober, under Formveckan Dalarna, ordnade Dalarnas Arkitekturråd och ByggDialog Dalarna en seminariedag på Dalarnas Museum. Rubriken var ”Det vackra berör – bygg nytt, bygg till, bevara.” Det bjöds föreläsningar, workshop och diskussion om arkitekturens roll i samhällsutvecklingen. Både stadens och landsbygdens utmaningar och möjligheter i bostadsplaneringen togs upp. Lars Ingelström från Dalarnas arkitekturråd agerade moderator.

Huvudföreläsare var Norrköpings stadsantikvarie Hanna Domfors som höll en uppskattad dragning om de riktlinjer för arkitekturen som fullmäktige tog i höstas. Hannas rubrik var ”Arkitekturriktlinjer i en stad i förändring – ett sätt att förvalta ett kaxigt kulturarv.”

Hanna berättade att Norrköping är en stad i snabb förändring, när staden växer behöver man arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, nya byggnader uppförs i historiska miljöer. Riktlinjerna sätter fokus på arkitekturens betydelse för stadens attraktivitet och syftar till att höja och tydliggöra kommunens ambitioner i arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Riktlinjerna ska bidra till en samsyn kring stadens kulturmiljö och arkitektoniska kulturarv.

Föreläste gjorde också Kristoffer Ärnbäck och Adam Moll, byggnadsantikvarier vid Dalarnas Museum. De visade bilder från sin pågående dokumentation av olika skyddsvärda byggnader i länet. Rubriken för föredraget var ”Förändra varsamt – hur gamla hus kan anpassas till nya boendekrav och hur nya hus kan anpassas till gamla miljöer.”

Slutligen berättade Helena von Bergen, verksamhetsutvecklare vid Landstinget Dalarnas konstenhet och Jan Sjöberg från Landstingsfastigheter om principen och funktionen för dokumentet Byggprocessen. Hur man hanterar byggprocesser och procentsregeln. De talade bland annat om konstens olika ingångsnivåer i byggprojekt, om dokumenthantering, upphandling, kontrakt och budgethantering och exemplifierade med Avesta Lasaretts entré.

En kunskapshöjande och inspirerande dag som lockade ett femtiotal åhörare från hela länet. Däribland en gymnasieklass från Borlänge som nu knutit kontakt med Borlänges stadsarktiekt. Dalarnas Arkitekturråd är ett regionalt samarbetsorgan mellan offentlig och privata aktörer med syfte att utveckla arbetet med arkitektur, form och design i länet. Varje termin kommer Arktiekturrådet att ordna en aktivitetsdag, dagen på Dalarnas Museum var höstens aktivitet. Planering inför aktivitetsdag våren 2019 pågår.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × 2 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök