Toppfält: innehåll

Lyckad dag om arkitektur i planeringsprocessen

Dalarnas arkitekturråd höll den 13 mars en lyckad dag om arkitektur i planeringsprocessen på Mora folkhögskola. Här är minnesanteckningar, länkar och bilder.

Dalarnas arkitekturråd, som numera ingår som en samverkansgrupp i Byggdialog Dalarna, nysatsade och bjöd in till en första aktivitet som riktade sig till de som är verksamma inom arkitektur och plan- och bygglagen samt övriga som har intresse av hur vår offentliga miljö gestaltas.

Dalarnas arkitekturråd leds av en styrgrupp under Länsstyrelsen i Dalarnas län och Landstinget Dalarna genom överenskommelse undertecknad av landshövding Ylva Thörn och landstingsdirektör Karin Stickå Mjöberg.

Arkitekturrådets ambition är att höja värdet gällande arkitektur, gestaltning, form och design. Den bebyggda miljön ska utformas estetiskt tilltalande, utgå från och stödja människans behov, ge skönhetsupplevelser och trevnad. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.

Under dagen föreläste Suzanne Pluntke från Boverket, hon redogjorde bland annat för den nya politiken för arkitektur, form och design som presenterades den 22 februari.

Dennis Axelsson från Kulturmiljö Halland, Hallands länsmuseer, föreläste om hur kulturhistoriskt värdefulla miljöer under senare år lyfts fram som strategiska resurser för hållbar utveckling och samtidigt förstås som en viktig ekonomisk tillgång för städer och regioner. Utifrån en inventering av all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i hela länet har man kunnat utföra analyser som visar på konkreta siffror vilka åskådliggör att människor efterfrågar kulturhistoriska kvaliteter i både byggnader och miljöer när de väljer var de ska bosätta sig.

Om den halländska bebyggelseinventeringen
Om utredningarna av attityder till kulturarv och ekonomiska värden i kulturhistoriska byggnader

Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt Borlänge kommun berättar om Borlänges byggplaner och gestaltningsprocesser

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 3 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök