Toppfält: innehåll
Träfasad

Öka träbyggandet i Mora

Så löd målet med den workshop som hölls i Mora den 23 januari och det var ett mycket engagerat gäng som samlades. Huvudparten kom från kommunen, men kompletterades med några från företagarsidan. Bland de 35 personer som deltog var nästan en tredjedel politiker, vilket visar det stora intresset för träbyggande.

Workshopen tog avstamp i Moras trästrategi (se nedan) som infördes 2012. Efter alla dessa år växte ett missnöje med att så få byggnader uppförs i trä, vilket fick politiker att regera. Ett av resultaten var att tillsammans med ByggDialog Dalarna anordna en workshop där olika frågor kan diskuteras.

Föreläsare, experter, redovisade hur man tar sig ann de hinder som normalt sätts upp mot ett ökat träbyggande. De mest frekventa är brand, ljud, fukt och kostnader. Ola Øyen, träexpert från Norge visade hur man med ett lösningsinriktat arbetssätt kan närma sig hindren och på ett strukturerat sätt finna utvägar.  Om brand ses som ett hinder behöver frågan analyseras. Var finns brandrisken och hur kan den åtgärdas?

Morgan Johansen, upphandlingsexpert från Elverum, visade hur en väl utformad upphandling kan locka fram kreativitet och innovationslust hos utförarna. Dialog i tidiga skeden, upphandling av funktioner och utvärderingar var några av nyckelorden i Morgans modell.

Kristian Haglund från Byggpartner visade hur man använt livcykelanalyser (LCA) som verktyg i valet av material, transporter etc vid ett skolbygge i Sala kommun. Föreläsningen väckte stort intresse i publiken och många ville höra mer.

Därefter följde diskussioner med temat: hur gör vi i Mora? Det fanns en utbredd vilja i workshopen att revidera träbyggnadsstrategin, dvs göra den mera operativ. Den behöver förtydligas på flera punkter samtidigt som en lärande process runt goda och dåliga exempel kan främja kunskapen i kommunen.

Vi tar på oss samordningen av arbetet med en reviderad träbyggnadsstrategi, sade stadsarkitekt Tommy Ek.

När man som extern part får delta i aktiviteter med Mora kommun förbluffas man av det goda diskussionsklimatet, viljan och lojaliteten. Man är påtaglig och man vill uträtta något. Det blir intressant att följa kommunens vidare arbete.

 Träbyggnadsstrategi Mora

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

12 + femton =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök