Toppfält: innehåll

Omöjligt för byggsektorn att bli hållbar utan jämställdhet

Företrädare för byggbranschen i Dalarna vill göra byggbranschen mer jämställd. Vi uppmanar nya jämställdhetsministern, Paulina Brandberg, att ta tag i problemen en gång för alla!

Om byggbranschen ska bli mer hållbar, måste vi prioritera jämställdheten. Vi måste rekrytera bredare, välkomna fler kvinnor till byggsektorn och få dem att vilja stanna kvar. I Sverige har vi årligen ett behov av 60 000 nya bostäder, och utöver det samhällsfastigheter, industri och infrastruktur. För att nå målet behöver byggbranschen kompetensförsörjning och här finns en inte fullt nyttjad resurs i form av kvinnor. 

Jämställdhet är en fråga om affärsmöjligheter

Byggbranschen är en av Sveriges minst jämställda branscher. På tjänstemannasidan har andelen kvinnor ökat något, men på hantverkarsidan är det fortfarande starkt mansdominerat med bara 1 % kvinnliga snickare. Vi vet utifrån forskning att jämställda bolag är mer lönsamma. Jämställdhet ökar innovation och effektivitet, det ökar kvaliteten och förbättrar arbetsmiljön. Jämställda arbetsplatser har färre sjukskrivningar, mindre personalomsättning, färre olyckor och färre konflikter mellan anställda. Det handlar inte om konkurrens mellan könen, det handlar om att göra det bättre för alla.

Vi måste:

  • Lyfta förebilder
  • Våga stå upp för kollegor och säga stopp till dålig jargong
  • Få fler kvinnor att söka byggutbildningar
  • Bli skickliga på att rekrytera fler kvinnor till byggbranschen
  • Se till att män och kvinnor har lika förutsättningar och en bra arbetsmiljö
  • Arbeta med en inkluderande kultur och sträva efter mångfald

 

Med byggbranschens stora kompetensförsörjningsbehov är det inte längre affärsmässigt hållbart att enbart rekrytera från halva befolkningen. Både män och kvinnor behövs nu och framåt!

I Dalarna är resan påbörjad

Tanken om jämställdhet är djupt rotad i Dalarna. Sedan urminnes tider har man tillämpat realarv. Det vill säga att alla, oavsett kön, fick ärva. Det har gett kvinnor möjligheten att äga och driva verksamhet, långt innan det blev lagstiftat och accepterat i övriga landet. Det är en självklarhet för oss att förvalta vår historia och ta den vidare, att främja jämställdheten både i byggbranschen och samhället i stort. Det händer mycket i Dalarna kring jämställdhet. På Bygg- och anläggningsprogrammet i Mora har man lyckats attrahera fler tjejer, och sedan ett par år tillbaka består klasserna av 30 % tjejer. En viktig framgångsfaktor har varit en inspirerande kvinnlig bygglärare som presenterat och representerat programmet. Kvinnliga förebilder behövs för att attrahera fler tjejer. I september 2020 startades Women Building Sweden – ett affärsnätverk i Dalarna som består av kvinnor i ledande befattningar inom bygg- och fastighetsföretag. Nätverket brinner för hållbara och innovativa affärer och har växt snabbt med syftet att driva lokala investeringar, skapa nya arbetstillfällen och locka nya talanger till branschen. I Dalarna är projektet Villazero färdigställt – världens första koldioxidneutrala villa. I samarbete med Women Building Sweden valde man även att bygga huset med ett kvinnligt bygglag för att väcka debatt, och samtidigt visa att det finns kvinnliga förebilder i branschen. Förebilder är viktigt för att få fler kvinnor att välja att stanna kvar i yrket. Eftersom det kvinnliga bygglaget var unikt, gjordes även en forskningsförstudie som undersökte kvinnors roll och betydelse i byggbranschen, med fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Med resultatet från förstudien vill entreprenören för Villazero gå ett steg längre och en forskningsansökan till SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) ”Att utforska machokulturen för säkrare byggarbetsplatser” är nu beviljad. Även stora aktörer som Hitachi, Northvolt och SSAB väljer att satsa på Dalarna, vilket bidrar till fler jobb i regionen och goda framtidsutsikter för ökad hållbarhet.

Jämställdheten överst på agendan

Vi är alla starka förespråkare för jämställdhet som en avgörande faktor för att lyckas med samhällsbyggandet.  Vi har bestämt oss och kommer arbeta aktivt med konkreta åtgärder som leder till en mer jämställd byggbransch. Genom en Galakväll i Falun den 10 november samlar vi hela bygg- och fastighetsbranschen för att skriva på ett upprop – för en mer jämställd byggbransch. Men vi behöver hjälp – både från politiken och andra samhällsaktörer. Vi börjar med att bjuda in dig, Paulina Brandberg, till ett samtal för att diskutera hur vi tillsammans kan åstadkomma stor skillnad. Något som kommer gynna hela Sverige. Nu ökar vi tempot för att tillsammans få en lönsam, välmående och innovativ framtidsbransch för både kvinnor och män. Vilka är med oss?

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 1 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök