Toppfält: innehåll
Krylbo
Krylbo
Krylbo
KrylboKrylbo

Är det här ByggDialog Dalarnas nästa testbädd?

Under onsdagen samlas en grupp från Byggdialogen och Högskolan Dalarna  hos dagens värd, Anders Fredriksson, vd på Krylbohus AB. Syftet är att diskutera hur en testbädd kan skapas runt de renoveringar som ska genomföras i området. Anders berättar att företaget köpt ett bostadsbestånd i Krylbo bestående av 40 byggnader som har ett stort renoveringsbehov.

Området i Krylbo har genom åren varit föremål för många negativa händelser och ofta figurerat i media. Det märks att tidigare ägare brustit i underhållet av byggnaderna. Huvuddelen av husen är tegelbyggnader uppförda under 50- och 60-talet. Tak och fönster behöver bytas, den självdragsbaserade ventilationen behöver förbättras och utemiljön känns oinspirerad. Samtidigt finns potentialer att göra något riktigt bra av renoveringen och Anders Fredriksson öppnar för samarbeten i området.

En av byggnad som besöks har förutom ovan angivna problem dessutom förhöjda radonhalter. Detta får Jonn Are Myren, forskare från Högskolan Dalarna att tända till. Han ser omgående hur ny teknik kan åtgärda problemen och hur detta kan ligga till grund för ett forskningsprojekt. Han ser också att det finns en stor potential för energieffektivisering som till och med klarar halveringar från dagens nivåer, dvs åtgärder som minskar driftkostnaderna och höjer fastigheternas värde. Deltagarna beslutar att gå vidare tillsammans och upprätta en projektansökan.

Från Byggdialogen uttrycks en nöjdhet i att man lyckats föra samman parterna till ett emryo till forskning. Fortsättning följer…

EFFECT4buildings

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Kanon! Det området passar perfekt för Byggdialog Dalarna. Det blir spännande att följa!

    1. Byggdialogen prövar här ny metodik i ansträngningarna att hjälpa våra medlemsföretag. Vi tar initiativ och går mera aktivt in för att skapa nya testbäddar. Här samlas konstellationer av företag för att pröva sina olika produkter och metoder. Vi tror mycket på denna verksamhet och kommer själva att prova nya tillvägagångssätt inom vår egen verksamhet. Vi tar gärna emot synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

19 − sex =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök