Toppfält: innehåll
Träbygge

Industriellt Träbyggande i Dalarna – strategisk satsning

ByggDialog Dalarna har under flera år arbetat med testbäddar, temagrupper och aktiviteter för att flytta fram positionerna kring Dalarnas samlade satsning för ett ökat industriellt träbyggande. Vi går nu vidare i denna långsiktiga satsning och siktar på att under 2022 genomföra en förstudie som bla. innebär att lyfta det industriella träbyggande som en del av Dalarnas smarta specialiseringsprogram inom bla. bioekonom. Syftet är att kraftsamla regionens företag och främjandeaktörer och utveckla träbyggandet på ett hållbart och samverkande sätt.

Projektet Grön Agenda var en start på den kunskapsuppbyggnad som är nödvändig för att vi på allvar ska kunna börja agera mer cirkulärt och göra smarta val kring material och processer i byggandet. Därför tar denna förstudie vid, där Grön Agenda slutade i syfte att skapa en regional uttalad vilja och plan för att kraftsamla en bred aktörsmedverkan kring smart specialisering med inriktning mot bioekonomi och med fokus på industriellt träbyggande.

Förstudien vill analysera och presentera en partstillsatt färdplan kring strategiskt industriellt träbyggande i Dalarna och med aktörer i Värmland och Gävleborg. Förstudien vill också sammanfatta resultaten i ett genomförandeprojekt inom ramen för en kommande utlysning i det nya regionalfondsprogrammet.

Vi hoppas att arbetet samlar Dalarnas aktörer kring träbyggande i ett genomförandeprojekt där samhandling, testbäddar, innovationsarenor och konkret hållbar affärsutveckling är basen för branschens långsiktiga utveckling i Dalarna.

Om Ni är intresserade av att få mer information om arbete så tveka inte ta kontakt med oss.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

6 + 15 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök