Toppfält: innehåll
Studenter
Studenter
Stipendier
Stipendier
Stipendier
StudenterStipendierStipendierStipendier

Avgångsstudenter får stipendier

Under tre dagar har studenterna vid Högskolan Dalarnas byggtekniska utbildningar redovisat sina examensarbeten. I samband med detta har stipendier delats ut för bästa avgångsstudent utifrån studieresultat samt bästa examensarbete för de olika inriktningarna. Det är Stiftelsen Star Byggutveckling i samarbete med ByggDialog Dalarna som på det här sättet vill premiera de studenter som presterat extra bra.

Det görs många bra examensarbeten och inom ByggDialog Dalarna ser vi det här som ett viktigt led i att se till så att dessa examensarbeten uppmärksammas och kommer till nytta för byggbranchen. Precis som tidigare år håller årets avgångsstudenter en hög nivå och är väldigt efterfrågade inom byggbranschen och många av studenterna har redan nu en anställning.

Håkan Liski delade på uppdrag av Stiftelsen Star byggutveckling ut stipendierna och berättade att det har varit otroligt intressant att läsa studenternas examensarbeten och att det inte har varit lätt att utse en vinnare. Håkan menade att studenterna generellt visat mycket goda kunskaper och att ämnena legat väldigt rätt i tiden, framförallt kring hållbart byggande. Nomineringen skedde genom ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och ByggDialog Dalarna.

På första bilden syns Jonas Samsvik och Elisabeth Wennström vilka nu avslutar sina utbildningar som högskoleingenjörer inom byggteknik. Jonas utsågs till bästa avgångsstudent 2019 och Elisabeths examensarbete utsågs till bästa examensarbete.

Den andra bilden visar Håkan Liski som delar ut stipendiet till Johanna Flodström för hennes examensarbete som utsågs till bästa examensarbete för Byggarbetsledare.

På tredje bilden syns Viktor Larsson som utsågs till bästa avgångsstudent 2019 bland Byggarbetsledare. Med på bilden finns också Patrik Mosven från Högskolan Dalarna samt Håkan Liski som delade ut stipendiet.

Dan Gustafsson från Stiftelsen Star Byggutveckling syns på den fjärde bilden tillsammans med studenterna Ian Garman och Ahmad Haj Ahmad som erhöll stipendier för sitt examensarbete.

Bästa avgångsstudent 2019

Jonas Samsvik, Byggteknik – Högskoleingenjörsprogram
Viktor Larsson, Byggarbetsledare
Emilie Cedervärn, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Bästa examensarbeten

Flexibelt småhus, Elisabeth Wennström, Byggteknik – Högskoleingenjörsprogram
Motivering: Hållbart byggande ställer nya utmanande krav på branschen. Ett av dessa är resursförbrukningen som behöver minska. Att bygga ett flexibelt småhus tar frågeställningen till en ny nivå, finner lösningar som inspirerar och stimulerar till ytterligare tankar. Elisabeths examensarbete känns rätt i tiden med en modern prägel. Det bedöms ha stor branschnytta och är ett utmärkt exempel på innovativt tänkande.

Infästning av ribbdäck, Johanna Flodström, Byggarbetsledare
Motivering: Träbyggande är ett kraftigt växande område i branschen. Examensarbetet visar att ny kompetens behövs i hela kedjan från leverantör till hantverkare.

Dialogprocesser – Ett verktyg för hållbar stadsutveckling?, Axel Andersson och Emilie Cedervärn, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
Motivering: Dialog är en vanlig metod för att bedriva utvecklingsarbete i branschen. Olika roller, strukturer och ambitioner kan ibland göra metoden komplicerad. I Dalarna pågår ett flertal olika stadsutvecklingsprojekt där tidig dialog är ett mycket viktigt verktyg i processen. Detta examensarbete har tydligt visat dialogprocessens vinster och utmaningar och har stor betydelse för Dalarnas samhällsutveckling!

Monitoring air quality indicators and energy consumption in Dalarnas Villa during operation of a demand-controlled exhaust ventilation system, Ian Garman and Ahmad Haj Ahmad, Master in Energy-Efficient Built Environment
Motivation: In order to achieve high levels of energy efficiency, the thermal performance of buildings must go hand-in-hand with good indoor climate. This thesis has shown how an innovative demand-controlled ventilation system can contribute to energy savings while ensuring healthy indoor air quality in homes. The experimental work, which was conducted at our research facility called “Dalarnas villa”, is of high scientific quality. It lays a strong foundation for future research in this area.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

femton − tio =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök