Toppfält: innehåll

Byggekot vill göra återbruk möjligt på riktigt

Ett systematiskt återbruk av byggvaror i Dalarna – det kan snart vara verklighet. Ett antal medlemmar har just avslutat en workshopserie som mynnat ut i ett koncept de kallar Byggekot.
– Det känns som ett stort äntligen. Äntligen händer det, säger Sara Johansson på Dala Återbyggdepå som är en av deltagarna.

Under en workshopserie på nio träffar har 15 personer från ett antal medlemsföretag jobbat med att hitta en lösning för återbruk av byggvaror i Dalarna. Syftet har varit att diskutera förutsättningar och öka förståelsen för utmaningen i att minska byggavfallet och därmed utsläppen från byggbranschen. Tillsammans med en extern processledare har gruppen använt ett så kallat horisontellt arbetssätt. Det går ut på att identifiera tilltrasslade problem, ta till vara på idéer och tillsammans komma fram till lösningar.

– Det känns som om man annars jobbar mycket i sina egna stuprör, så som man är van och inte tänker så mycket nytt. Här har vi identifierat problemen och tillsammans spånat på idéer till lösningar på de problemen. Det har varit en väldigt tydlig struktur på arbetet vilket jag tycker var bra. Mikael som har lett träffarna har också varit väldigt bra på att driva på mötena, han har sett till att vi inte fastnat utan gått vidare när det varit dags, tycker deltagaren Adam Andersson som är byggingenjör på Archus. 

Ett brett forum skapar nya lösningar

I workshopsserien har hela värdekedjan varit representerad, från beställare till leverantörer. Med det horisontella arbetssättet kan exempelvis arkitekter och beställare diskutera med varandra vilka hinder som finns för återbruk och vad som skulle behöva göras åt det. Något som har uppskattats mycket av deltagarna.

– Jag har aldrig suttit i ett forum med sådan här bredd tidigare. Det är ett väldigt smart sätt. Det kan vara en utmaning att sitta själv på sin egen kammare och stöta och blöta olika problem, det har varit väldigt bra att kunna diskutera dem tillsammans med olika perspektiv och olika synvinklar, tycker Malin Boldrup som är byggprojektledare och byggkoordinator på Ludvikafastigheter och Ludvikahem.

De idéer som gruppen har diskuterat har de samlat under namnet Byggekot – ett koncept som ska möjliggöra återbruk i större skala. Konceptet inbegriper allt från transporter och lagerhållning till rutiner och upphandlingsprocesser. Gruppen menar att samverkan är både en nyckel och en nödvändighet för att återbruk ska kunna sättas i system.

– Det är slående hur stora utmaningar vi har i det här. Men det är också roliga utmaningar. Vi har investerat så otroligt mycket i den traditionella byggprocessen, det är klart att det är obekvämt och tungt att investera en massa i något nytt. Men det är nödvändigt. Jag hoppas att det här ska bli verklighet och självklarheter så småningom, man vill ju att det ska bli SKA-krav av det här, menar Adam Andersson.

Idéerna blir verklighet

Det återstår en del arbete för att Byggekot ska kunna bli verklighet, därför kommer gruppen att fortsätta träffas. Tillsammans har de utformat en presentation av Byggekot, en principskiss. Nästa steg är en genomförandeprocess som kan liknas vid en ny typ av affärsutveckling. 

– Det här arbetet handlar ju om få det görbart, om att skapa något som faktiskt går att genomföra och sätta i system, förklarar Sara Johansson och fortsätter.

– Jag är glad över att Byggdialog bjöd in till den här workshopserien. Vi på Dala Återbyggdepå ser ju många möjligheter till att jobba med återbruk och har bra kontakt med byggföretag. Äntligen är det någon som sätter igång det! Här har vi hela branschen med olika kompetenser och olika verklighet och här har vi en metodik för att få det görbart – det är otroligt värdefullt. Jag tar med mig väldigt mycket hopp härifrån, säger Sara Johansson. 

 

I Byggdialog Dalarna skapar vi tillsammans ett Dalarna där återbruk är lika självklart som återvinning. Vill du vara med i arbetet med Byggekot, eller andra initiativ för hållbart byggande – hör av dig!

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 + 10 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök