Toppfält: innehåll
Rödluvan, Horndal

Förskolan som lagrar energi

Vem har inte drömt om att kunna tillvarata den energi som pigga barn alstrar? Springet i benen, kraften att klättra allra högst upp. Men det är inte den energin – utan solens – som lagras under förskolan Rödluvan. Här ger sommarens strålar värme långt in på vintern.

När Rödluvan, i Horndal utanför Avesta, invigdes 2015 var den Sveriges första offentliga byggnad med energilager under huset. Fortfarande är den nästan ensam i sitt slag.

Jan Näslund

– Vi har alltid varit positiva till nya energilösningar. Man måste prova om man ska lära sig något, säger Jan Näslund som är vd på kommunägda fastighetsbolaget Gamla byn.

Lärt sig har de gjort – och sparat massor av energi. Med fjärrvärme skulle den årliga förbrukningen, inklusive varmvatten, legat på 85 kWh/kvm, nu är den inte ens en fjärdedel av det: 21 kWh enligt senaste mätningen.

Energilagret är uppbyggt av 6 km rör, tätt samlade i en väl isolerad stenmjölsbädd under huset. Vattnet i rören värms upp genom solfångare på taket. Bredvid solfångarna finns också paneler med solceller – de producerar el till att driva värmepumpen.

Jämfört med jordvärme – som ju också bygger på slingor i marken – är det här systemet ungefär dubbelt så effektivt. Detta eftersom vattnet, som hämtas in med värmepumpen, är uppvärmt. Man får ut i genomsnitt cirka 4–5 gånger mer energi än vad som sätts in, mot 2–3 gånger för jordvärme.

– På sommaren kan vi ha 25–30 grader nere i värmelagret, berättar Håkan Lundin som är driftingenjör på Gamla byn. Sedan sjunker det till kanske 10 grader på vintern. Och sommartid står solcellerna för cirka hälften av energiförbrukningen.

Ekonomiskt är vinsterna inte lika tydliga. Lösningen med energilager fördyrade bygget, som totalt kostade 23 miljoner kronor, med en miljon – jämfört med vad det skulle kostat att dra in fjärrvärme. Enligt Gamla byns beräkningar tar det 16–17 år innan den investeringen betalat sig med lägre årlig driftskostnad.

Men det var andra faktorer som vägdes in i beslutet också.

– Egentligen var det ganska lätt, säger Jan Näslund. Det fanns fjärrvärmeledningar, men vi låg i så fall längst ut på linan vilket betydde att vi inte kunde få garantier att det skulle fungera fullt ut. Så vi började undersöka andra alternativ och tyckte detta var intressant. Det passar ju också väl in i vårt hållbarhetsprogram.

Systemet med energilager är patentsökt men än så länge ganska okänt. Ett stort gymnasium i Haninge är flaggskeppet som lyfts fram av Norconsult, företaget som tagit över patentansökningen och nu utvecklar konceptet, kallat ASES (Active Solar Energy Storage), vidare.

– Många är intresserade, och väntar på uppföljningar från det som byggts, förklarar Thule Brahed som ansvarar för Norconsults projekt med energilager. Han kan också berätta att ett forskningsprojekt i Köpenhamn just satts igång, och i Uppsala planerar man att använda konceptet för tre flerbostadshus med upp till sex våningar.

Det – i sammanhanget – lilla energilagret under förskolan i Horndal ska snart utvärderas ordentligt i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. Men redan nu har Jan Näslund några ord på vägen till dem som funderar på att testa modellen själva:

– Med rätt tomt och rätt hustyp kan det här vara väldigt bra. Helst ska nog byggnaden vara lite större än vår, så att man får fler kvadratmeter att slå ut investeringen på. Och så är det bra om huset ligger öppet – det missade vi. På kyrkogården bredvid förskolan står stora tallar som inte får tas ned, och de skuggar solpanelerna.

Solpaneler, Rödluvan, Horndal

Men – nu har de lärt sig det. Och en massa annat.

– Vi har blivit mer kompetenta inom energiområdet över huvud taget. Nu kan vi ställa krav och titta på alternativa lösningar. Energi kommer att bli dyrt framöver, och kraven på hållbara system kommer att öka. Då gäller det att vi har koll på vad som finns och vågar testa det, säger Jan Näslund.

Att undersöka alternativ ger ibland också en annan bonus, berättar han:

– Nyligen blev vi erbjudna väldigt förmånlig fjärrvärmeanslutning för att de visste att vi utvärderade en annan lösning

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta + fjorton =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök