Toppfält: innehåll

Framtagandet av ny färdplan för byggande & boende

Byggdialog Dalarna processleder just nu arbetet med att ta fram en regional färdplan för sektorn Byggande och Boende. Uppdraget grundar sig i Dalarnas Energi- och klimatstrategi som antogs 2019, där färdplaner ska tas fram för totalt sju prioriterade områden för att möjliggöra att vi i Dalarna bidrar till uppfyllandet av de nationella energi- och klimatmålen.

En arbetsgrupp bestående av aktörer från sektorn är bollplank i framtagandet, och färdplanen planeras vara klar i mitten av december. Vi har träffats två gånger, har ytterligare en träff planerad och sedan kommer vi också bjuda in till en bredare aktörsdialog 21/11 då alla som har intresse av färdplanen är välkomna. Länk till anmälan här: Slutdialog Färdplan Byggande & Boende | ByggDialog Dalarna

– Det kommer krävas omställning för alla sektorer om vi ska klara av energi- och klimatutmaningen och för sektorn Byggande och Boende handlar det både om resurseffektivitet i hela bygg- och anläggningsprocessen och om hur vi sedan använder energin smart i själva byggnaden. Vi behöver också fundera på om vi kan använda våra boenden och lokaler på andra, nya sätt, samt hur olika typer av innovationer kan påskynda omställningen. Om vi hanterar dessa utmaningar på rätt sätt kan det också bli möjligheter i form av stärkt konkurrenskraft, stärkt regionalt samarbete och framtagandet av nya innovationer – både i form av arbetssätt och teknik. Säger Malin Karlsson som processleder arbetet med färdplanen.

Som en del av arbetet har vi också medverkat till revideringen av den nationella färdplanen för Bygg- och anläggningssektorn, bland annat genom deltagande i en workshop som anordnades av Fossilfritt Sverige i Stockholm nu i oktober. Där var samtliga aktörer i sektorn representerade och för oss känns det viktigt att vårt regionala arbete hänger ihop med det nationella. Ambitionen med Dalarnas färdplan är man ska känna igen sig i de nationella målformuleringarna, beskrivna utmaningarna och åtagandena, men samtidigt utgå ifrån och belysa våra regionala förutsättningar.

– Vi hoppas att färdplanen kan bli en vägvisare som underlättar prioriteringar och möjliggör ännu mer samarbete och samhandling för Dalarnas Byggande och Boende-sektor, avslutar Malin Karlsson

 

Detta inlägg har en kommentar

 1. Grattis till Malin och Färdplanen
  Kul att se att Dalarna vill och som vanligt är på hugget En strateginod är ett hedersuppdrag att förvalta Hoppas det kan generera forskning till högskolan och lyfta branschen
  Tydliga mätbara delmål och processade aktiviteter kommer att lyfta Dalarnas byggsektor
  Allt gott Roligt att följa Lycka till
  Martin Bergdahl
  Hedersmedlem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − tio =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök