Toppfält: innehåll
Hemlingborg

Hemlingborg visar vägen för träbyggande och samverkan

Strax utanför Gävle, i den nya stadsdelen Södra Hemlingby, växer dag för dag ett jättelikt komplex upp som kommer att synas väl från E4:an. I Hemlingborg, som byggs med trästomme och är fylld med ny modern teknik, kommer unga och gamla mötas under samma tak.

Jättekomplexet Hemlingborg är spännande på flera sätt. Bygget blir, när det läggs samman med bostadsområdet som planeras angränsande, den största satsningen på massivträ i landet. Men det är inte bara materialvalet som gör bygget unikt. Man blir också bland de första i landet att bygga samman flera kommunala funktioner i samma byggnad. Vård- och omsorgsboende med 80 platser, en skola F-6, en förskola för 120 barn och en idrottshall kommer att rymmas i byggnaden när allt står klart 2023.

Det är de kommunägda bolagen Gavlefastigheter och Gavlegårdarna som tillsammans med entreprenören ByggPartner genomför bygget. För ByggDialog Dalarna, som är en förening med fokus att ligga i fronten av hållbar utveckling, ingår Hemlingborg som ett av föreningens satsningar på testbäddar.

– Det här är mer än ett bygge, säger Åke Persson, ByggDialog Dalarna. Det här är Sveriges mest intressanta projekt för träbyggande där ny teknik, nya konstruktionslösningar och samarbeten kan testas för att driva på utvecklingen. Byggbranschen står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp men med projekt som detta kan vi ändra på det.

Rätt material på rätt plats

Från början var det inte tänkt att bygga hela komplexet i trä men med hjälp av livscykelanalyser och efter att ha stött och blött fördelar med nackdelar föll ändå beslutet att bygga stommen i ytterväggar, tak och bjälklag i trä. Bjälklag utgörs av KL-element samt så kallade ribb-bjälklag som är en samverkansprodukt mellan skivor i KL-trä och limträbalkar. Stommen i bärande väggar utgörs av KL-trä. KL-trä är en produkt som består av krysslimmande skikt av konstruktionsvirke, lameller, som limmas med fibrerna vinkelrätt mot varandra.

– Det handlar om rätt material på rätt plats, säger Andreas Vestlund, biträdande projekteringsledare på Byggpartner. Större delen av alla ytterväggar är till exempel i KL-trä men har en underhållsfri tegelfasad enligt önskemål från beställaren. De mer väderutsatta balkongerna utförs i prefab-betong. Detsamma gäller hisschakt och trapphus där valet fallit på prefab-betong för att förenkla stommens stabilitet. Delar av invändiga bärningar består av stålkonstruktion för att skapa utrymme för installationer.

Många fördelar med trä

Fördelarna med trä är många. Betong är oftast den största boven när det gäller hur stor klimatpåverkan en byggnad har, inte minst för att det krävs stora mängder energi för både tillverkning och uttorkning. Träprodukter som levereras till ett bygge innehåller betydligt mindre fukt vilket innebär kortare tid för uttorkning och därmed ofta kortare byggtid. Genom användande av trä som byggmaterial lagras koldioxid långsiktigt i byggnaden. Enligt livscykelanalysen mer än halveras klimatutsläppet genom att bygga stommen i trä jämfört med betong. Enligt yrkesarbetare bidrar byggande i trä en bättre arbetsmiljö och är betydligt trevligare att jobba med än betong och cement.

– Man slipper betongdamm, höga ljudnivåer och vibrationer vilket gör arbetsmiljön mycket bättre, förklarar Mikael Nilsson, platschef på

Byggpartner.Flera nya digitala lösningar

Stora Enso står som leverantör av produkter i KL-trä och för första gången i Sverige kommer trädelarna ändträbehandlat från fabrik, vilket minskar risken betydligt för ändträ att suga upp fukt på byggplatsen. Att Hemlingborg är ett modernt bygge märks också på alla nya digitala lösningar kring projektet. Bland annat har Stora Enso levererat aktiva fuktsensorer som monterats på utsatta positioner i konstruktionen och som registrerar fukthalten i realtid. Vid en viss fukthalt larmar sensorerna. Ett nytt system som bara har testkörts tidigare och inte använts i skarpt läge i Sverige. En annan ny teknik som testas är att alla paket är märkta med QR-kod som berättar om paketets innehåll och var materialet ska sitta på huset. På det sättet behöver trädelarna inte packas upp i onödan och ligga oskyddade.

När det gäller brand är det en gammal uppfattning att trä lätt brinner. Rätt använt kan man nå rätt brandteknisk klass och Hemlingborg kommer även ha ett sprinklersystem i hela byggnaden. En annan fråga som ofta kommer upp när det gäller träbyggnader är hur man säkerställer en god akustik. För att säkerställa att rätt ljudklasser uppnås, särskilt i äldreboendet, har projektet anlitat akustiker.

– Erfarenheterna från andra äldreboenden visar att det går att få en bra ljudmiljö trots att man bygger i trä, säger Krister Olsson på Gavlegårdarna.

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för projektet Cirkulära klimatsmarta flöden. För att ta del av fler händelser väljer du enklast projektet i listan till höger.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton − 5 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök