Toppfält: innehåll
Personer Vid Maskin I Fabrik
Personer Vid Maskin I Fabrik
Personer Vid Maskin I Fabrik
öppen Dörr
Skylt I Fabrik
Personer Vid Maskin I FabrikPersoner Vid Maskin I Fabriköppen DörrSkylt I Fabrik

Informationsträff och fabriksvisning hos Arkos Home

Under onsdagen bjöd Arkos Home in till informationsträff och fabriksvisning i sina lokaler i Insjön. På plats fanns även MiTek som berättade framförallt om sina Posi-Joist balkar. 

Arkos Home är en innovativ aktör med säte i Insjön. Där finns även produktionen från vilken man levererar såväl nationellt som internationellt. Arkos Home producerar efter kunds önskemål en rad olika komponenter och produkter, exempelvis de Posi-Joist* balkar som vi hade möjlighet att höra om under träffen. Under fabriksvisningen förevisades även produktionen av dessa balkar.

Posi-joist
Bjälklagets konstruktion medför både utmaningar och stora fördelar. Till utmaningarna hör, liksom i många andra lättviktsbjälklag, ljudet. MiTek har genomfört ljud-tester och genom olika material och absorbenter fått bra resultat för ett lättviktsbjälklag. Då man uppnått
ljudklass A (48dB stegljud). En stor fördel med det öppna bjälklaget är det förenklade installationsarbetet. Där rörledning till exempel inte behöver föregås av håltagning. Dessutom kan utrymmena nyttjas för isolering. Arkos tillverkar idag bjälklag och golvkassetter med Posi-Joist tekniken, utöver det används tekniken på andra håll även i takstolar. Många kunder är positiva till den ökade effektiviteten i installationsarbetena på bygget. Idag är Arkos Home en av två producenter i Sverige med den längre 20 meter långa maskinen för Posi-Joist tillverkning.

Från ByggDialog Dalarnas perspektiv finns det god anledning att i framtiden följa upp kring Posi-Joist systemet och dess potential som komponent i ett cirkulärt och hållbart byggande. Där möjlighet till återbruk och enkelheten vid materialåtervinning skulle kunna vara av intresse att undersöka vidare.

Stort tack till Åke Arnesson, Arkos Home, och Stefan Åsberg, MiTek, för denna intressanta förmiddag!

Länkar
Läs mer om Arkos Home
Läs mer om MiTeks byggsystem

*Posi-Joist bjälklagskassett

Byggelement lyfts med kran

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för projektet Cirkulära klimatsmarta flöden. För att ta del av fler händelser väljer du enklast projektet i listan till höger.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta + 10 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök