Toppfält: innehåll
Föreläsare På Scen
Föreläsare På Scen
Föreläsare På Scen

Klimatdeklarationer – Ur kravställarens perspektiv

I slutet av september hade vi glädjen att arrangera ett seminarium med workshop tillsammans med WSP, inbjudna som föreläsare fanns också Kopparstaden. Den blev förmiddag där vi fick en gemensam teoretisk grund att stå på och sedan byggde vidare med internationell utblick och regionalt exempel genom Kopparstadens arbete med klimatberäkningar i området Surbrunnshagen.

Klimatdeklarationer har under senaste året varit på agendan hos många aktörer och i många forum speciellt sedan kraven infördes 1 januari 2022. Tanken med dagen var att, för det första, beskriva Klimatdeklarationerna ur ett möjlighetsperspektiv, och för det andra, fånga upp branschens tankar inom området. Det för att bättre förstå hur vi tillsammans i Dalarna skulle kunna arbeta för att dra nytta av den potential som klimatberäkningar ger oss inom hållbarhetsområdet. 

Till dagen hade vi bjudit in brett och det var glädjande att se en sådan bredd av aktörer på plats vilket borgade för en givande workshop. Beställare, arkitekter, leverantörer, energikonsulter, högskolan och projektledare med flera.  

WSP ser stor potential i Klimatdeklarationerna, ett verktyg som kan hjälpa oss styra mot mer hållbara byggprojekt. Under förmiddagen ville de påvisa styrkan och möjligheterna med verktyget. Hur det kan bidra till en lärprocess i byggandet, hur det kan stärka oss i vårt arbete med hållbar utveckling och hjälpa oss fatta viktiga beslut mer välgrundat.  

Några som verkligen börjat arbeta för att använda Klimatdeklarationerna på det sättet är Kopparstaden, Faluns allmännyttiga bostadsbolag, som redan tidigt i sina projekt använder klimatdeklarationerna för att utvärdera olika alternativ när det kommer till byggmaterial. Resultatet är att de i sitt kommande projekt Furiren kommer kunna bygga med en betydligt lägre mängd genererat koldioxid.  

Dagen avslutades med en workshop i aktörsmixade grupper. Engagemanget var högt och det var intressant att höra hur diskussionerna flöt på. En del fördjupade sig i kommande gränsvärden, en del i hur vi kan bygga för att nå hållbarhet på längre sikt och andra pratade upphandlingar. Är ni nyfikna på vilka frågor som ställdes och en sammanställning av det som grupperna pratade om så finns det i PDF-en nedan. 

Mötesanteckningar

När vi på ByggDialog Dalarna tillsammans med WSP summerade dagen så identifierade vi två intressanta huvudspår att arbeta vidare i framöver: 

  • Undersöka möjligheter till regionalt samarbete för att skapa gemensamma mål och kunskapsutveckling inom området Klimatdeklarationer och gränsvärden.  
  • Ytterligare aktivitet våren 2023 för att fånga upp fler aktörer och fortsätta diskussionen längs vägen som branschen tar sig an frågan. 

Det skulle också kunna finnas ett värde av att få in en gästföreläsning eller liknande för byggstudenterna på högskolan inom området så att de får en bild av hur branschen arbetar och ligger till i frågan. 

  • Gästföreläsning på Högskolan Dalarna om Klimatdeklarationer 

Tack allihopa för en givande förmiddag som genererat en mängd spännande tankar och idéer, återkoppla gärna till oss om du har några nya spännande tankar såhär en stund efter workshopen och kom gärna med feedback på vår summering. 

Dagens presentationer

Vi önskar er en fortsatt fin höst och ser fram emot att plocka upp tråden i ämnet tillsammans med er snart igen!

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för projektet Cirkulära klimatsmarta flöden. För att ta del av fler händelser väljer du enklast projektet i listan till höger. 

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta − sex =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök