Toppfält: innehåll
Publik Lyssnar På Föreläsning
Publik Lyssnar På Föreläsning
Föreläsare Framför Presentation
Utsidan Gröna Sopkärl
Insidan Av Sopkärl Med 4 Fack
Publik Lyssnar På FöreläsningFöreläsare Framför PresentationUtsidan Gröna SopkärlInsidan Av Sopkärl Med 4 Fack

KlimatKlubbsmöte – Beteendeförändring

Under gårdagen besökte KlimatKlubbens engagerade medlemmar Ludvika. Värd för mötet var LudvikaHem med Robin Lund i spetsen och temat var beteendeförändring. Vi fick höra om LudvikaHems arbete med beteendegruppen Miljö & Klimatsmart som vill skapa mer hållbara beteenden hos den egna organisationen och dess hyresgäster.

Ämnet, beteendeförändring, ligger på många sätt rätt i tiden. De flesta av oss möter utmaningar både professionellt och privat kopplade till el- och energiförbrukning. Våra fastighetsägare har en viktig roll i arbetet med att rusta samhället för att möta kommande kriser och utmaningar. En viktig del i detta kan vara att på olika sätt få till beteendeförändringar hos hyresgäster så att förbrukningen av el och energi kan minskas.

LudvikaHem startade strax innan pandemin en beteendegrupp som har till uppdrag att skapa beteendeförändringar med start i den egna organisationen och sedan ut till hyresgästerna. En nyckel för gruppen är att arbeta tvärvetenskapligt eller ”tvärorganisatoriskt” som de beskriver det. Konkret innebär det att samla representanter från alla delar av verksamheten. På så vis vill man ta vara på bredden av kunskap som finns i organisationen samtidigt som förståelsen för varandras vardag och utmaningar kopplade till hållbar utveckling ökar och därmed utvecklingspotentialen för verksamheten.

Gruppen drivs genom ca 10 representanter från olika delar av bolaget, dess uppdrag beslutas av ledningsgruppen och arbetet sker i projektform där ett projekt utgörs av ett årligt fokusområde med fastställd budget. Till att börja med handlar det om att skapa attitydförändringar inom fokusområdet som på sikt kan ge beteendeförändringar. I år är fokusområdet vatten. Arbetet inleddes med ett större seminarium i samarbete med Samarkand där vatten som resurs belystes ur olika perspektiv. Deltagare var LudvikaHems anställda samt ett antal intressenter. Resultatet av arbetet med fokusområde vatten kommer att presenteras för ledningen i mars 2023 under Earth week.

Något vi speciellt tar med oss är det tvärorganisatoriska lärande och organisering som gruppen tagit sig an. För att lyckas hela vägen i hållbarhetsarbetet och dess beteendeförändringar blir det troligtvis viktigt att få med alla vilket troligtvis underlättas av att så många yrkesgrupper i bolaget som möjligt känner sig representerade och delaktiga i arbetet.

Robin vill dela med sig följande lärdomar såhär långt:

  • Besluta och förankra gruppens arbete i organisationens ledningsgrupp
  • Jobba i grupp, behövs fler som hjälps åt att driva arbetet
  • Ta in vetenskap och forskning, lär er själva först innan ni lär ut, lev som ni vill lära
  • Konkretisera hur det kan se ut för just er organisation
  • Kom ihåg att resan mellan attitydförändring och beteendeförändring kan vara lång
  • Viktigt att få in kunskap och delaktighet från en ”bredd” i organisationen

Tack LudvikaHem för att ni ville dela med er av detta spännande arbete, vi ser fram emot att följa det framöver och ta del av den kunskap och de möjligheter som det skapar. Här finns så mycket som vi alla kan lära!

Sveriges Allmännytta har tagit fram energispartips att lära av och som återigen har blivit aktuella:

Humoristiska videoklipp
Textformat

För er som jobbar med energifrågor finns nu en spännande utlysning från Energimyndigheten och Vinnova:

Innovationer för en minskad elanvändning

ByggDialog Dalarna driver KlimatKlubben inom ramarna för projektet Cirkulära klimatsmarta flöden. För att ta del av fler händelser väljer du enklast projektet i listan till höger. 

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × fem =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök