Toppfält: innehåll
Avtal

Pilotprojekt i Avesta startar vid årsskiftet

– Grönt hyresavtal undertecknat mellan Gamla Byn AB och Bergsnässkolan

Gamla Byn AB och Bergsnässkolan har i samarbete med ByggDialog Dalarna utformat ett Grönt hyresavtal som undertecknades i måndags av VD Jan Näslund och Rektor Johan Lindström. Ett Grönt hyresavtal skapas när en Grön bilaga bifogas till det befintliga hyresavtalet i syfte att underlätta införandet av energieffektiviseringsåtgärder.

Tanken är att erfarenheter från Bergsnässkolan ska tas till vara vid tecknande av liknande avtal med andra skolor och verksamheter inom kommunen. ByggDialog Dalarnas förhoppning är givetvis också att andra kommuner ska haka på detta initiativ.

Målsättningen till år 2020 är att minska användning av verksamhetsel och energiåtgång för uppvärmning med 10 % under 2019. Detta skall ske huvudsakligen genom beteendeförändringar och ändrade rutiner.

Exempel på sådana enkla åtgärder kan vara:

 

  • Informera om ändrad lokalanvändning och antal elever/personal
  • Bevaka att belysning inte sker av lokaler som inte nyttjas samt införa rutiner som säkerställer nedsläckta lokaler och utrustning efter arbetsdagens slut
  • Aktivera energisparfunktioner på kontorsutrustning samt se till att datorer, laddare etc. stängs av vid arbetsdagens slut
  • Se till att fönster och dörrar är stängda samt införa rutiner som säkerställer detta

Tanken är att Bergsnässkolans besparingar ska återinvesteras i verksamheten enligt skolans önskemål under år 2020. Incitamentet är utformat så att kostnadsbesparing (el och värme) delas lika, 50 % av årlig besparing till skolan, 50 % till Gamla Byn AB.

Projektets framgång bygger på ledningens och personalens engagemang för att nå de uppsatta målen. Under januari kommer utbildning av personal och elever att ske med hjälp av Högskolan Dalarna.En annan viktig effekt blir förhoppningsvis att eleverna tar med sig sina nyvunna kunskaper hem och även påverkar föräldrar att tänka energismart i den egna bostaden.

EFFECT4buildings

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

16 − tre =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök