Toppfält: innehåll
Studenter
Studenter
Husbyggnad
Husbyggnad
StudenterHusbyggnadHusbyggnad

Redovisningar i kursen Husbyggnadsprojekt I

Under måndagen hade vi på ByggDialog Dalarna tillsammans med Hedemora kommun möjligheten att få ta del av de projektarbeten som förstaårsstudenterna vid Högskolan Dalarnas byggprogram genomfört under vårterminen i kursen Husbyggnadsprojekt I. 

På bilden syns en av de engagerade grupperna studenter från byggprogrammen på Högskolan Dalarna som under måndagen redovisade sitt arbete. Från vänster: Sara Neil Florén, Majd Hussein, Pär Nilsson och Niklas Olsson.

Studenternas uppgift var att ta fram ritningar och teknisk beskrivning för en mindre bostadsbyggnad samt planering för det omkringliggande bostadsområdet. Den gemensamma utgångspunkten var området Brunnsjöberget utanför Hedemora där Hedemora kommun planerarar för ett nytt bostadsområde. Studenterna inledde arbetet med ett besök på platsen och har sedan under våren arbetat med detta i mindre grupper. I planeringen har grupperna utgått från att försöka skapa förslag som kan tillgodose kommunens behov och önskemål samt hållbarhet inom flera områden så som planering, materialval, social hållbarhet och energi.

Redovisningarna skedde förutom genom sedvanlig skriftlig inlämning även via en utställning av arbetena på skolan. En del grupper fick även möjlighet att presentera sitt arbete inför klasskamrater och externa intressenter. Förhoppningen är också att arbeten kommer att ställas ut hos Hedemora kommun under sommaren för att inspirera politiker, tjänstemän och allmänheten i Hedemora.

Vi vill rikta ett stort tack till alla engagerade studenter som på ett modigt och ambitiöst sätt tagit sig an detta uppdrag. Det var mycket inspirerande att få ta del av alla kreativa tankar och idéer både kring planeringen av området och utformningen av bostäderna. Många hade kommit långt i tankar kring den sociala hållbarheten och inkludering av alternativa boendeformer i sin planering vilket vi tycker är mycket positivt. I detta finns idéer och driv som kommer behövas för att utforma framtidens attraktiva boendemiljöer.

Tack även till Hedemora kommun för engagemanget kring uppgiften. Med er erfarenhet, kunskap och professionella angreppssätt fick studenterna en relevant och utvecklande feedback på sitt arbete!

Har du förslag på ett område som du tycker att studenterna borde titta på nästa gång? Hör av dig så bollar vi dina tankar!

Läs mer om området – Brunnsjöberget
Läs mer om kursen – Husbyggnadsprojekt I – Små byggnader och bostadsområden
Läs mer om Hedemora kommuns tankar kring uppgiften

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för samverkan med Högskolan Dalarna.
Läs fler artiklar om samverkan med Högskolan Dalarna.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × tre =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök