Toppfält: innehåll
EFFECT4buildings

Resultat från projektet EFFECT4buildings

Interreg, Baltic Sea Region projektet EFFECT4byggen ger fastighetsägare och förvaltare en uppsättning verktyg för att stödja genomförandet av fler energieffektivitetsåtgärder. Verktygen har utvecklats och förbättrats ut i från verkliga fall som skapats i projektet. EFFECT4building är ett samarbete mellan Sverige,…

Läs mer
Bygga

Modellbaserad arbetsmetod i projekt

WSP och ByggDialog Dalarna har skapat ett projekt med syftet att genomföra ett byggprojekt modellbaserat, med så få antal ritningar som möjligt. I samarbetet mellan WSP Byggprojektring, Byggdialog Dalarna och Entreprenören kommer vi utveckla det digitala byggandet i Dalarna. Vi…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök