Toppfält: innehåll
Hyreshus

Förlängning av projektet

Projektet ”Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME” har förlängts och arbetet kommer att fortsatta arbeta med LÅGANs regionala nätverk som samlar fastighetsägare och andra lokala aktörer. Syftet med projektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål befintlig byggnadssektor med avsikten att…

Läs mer
Bygga

Modellbaserad arbetsmetod i projekt

WSP och ByggDialog Dalarna har skapat ett projekt med syftet att genomföra ett byggprojekt modellbaserat, med så få antal ritningar som möjligt. I samarbetet mellan WSP Byggprojektring, Byggdialog Dalarna och Entreprenören kommer vi utveckla det digitala byggandet i Dalarna. Vi…

Läs mer
Knapp, skrolla upp
×sök
Sök