Toppfält: innehåll
Den Uthålliga Regionen

Slutseminarium som öppnar för fortsättning

På onsdagen denna vecka genomfördes ett slutseminarium i forskarprojektet: Energi i planeringen. Det är Tony Svensson som varit projektledare med forskning förlagd till KTH. Tony är också på Högskolan Dalarna där han håller i utbildningen för planerare, en roll som känns spännande inför fortsättningen av det arbete projektet lagt grund för. Han är också Byggdialogens ordförande i planerargruppen, dvs där man försöker samla länets krafter till gemensam utveckling på planerarområdet.

Energisystemen är under hög press såväl som under stark utveckling. Det är naturligtvis klimathotet som sätter krav på att fasa ut den fossilbaserade energiproduktionen och kraftigt minska utsläppen av klilmatstörande gaser. Målen som satts är EU-gemensamma, tuffa och kräver att vi är fossilfria redan 2030 . Ett energisystem som försörjs med energi från förnyelsebara energikällor kräver dock förändringar som berör hela systemkedjan. Även vi som  ytterst köper energi till bostäder eller lokaler behöver finnas med i en utveckling. Det talas om effekttoppar som behöver tas bort i systemet för att energiföretagen ska slippa använda fossila källor och  det kan innebära att kontrakt/avtal mellan energileverantör och kund behöver upprättas.

Största problemen bedöms idag ligga  i omställningen av transportsystemen. Det är uppenbart att ett byte av bränsle i tanken inte kommer att räcka för att nå de mål som redan beslutats. Det behövs beteendeförändringar och andra transportstrukturer.  Individen behöver även ha kunskap, information och mod att till och med avstå vissa resor. Seminariet visar genom forskaren Johan Håkansson på Högskolan Dalarna att länet besitter hög kompetens och finns med i spetsen av transportforskningen i landet.

Sammanfattningsvis visar seminariet på strukturer och verktyg för att planera samhället för en framtid som bygger på resurseffektivitet och fossilfritt beteende. Metoder har utvecklats och prövats runt om i världen och de verktyg som visas är många  och verkningsfulla.  I projektet har Borlänge, Falun och Mora kommun prövat flera av dessa verktyg och erfarenheterna är goda.

Under slutdiskussion står en enig församling bakom viljan att fortsätta arbetet efter de linjer som forskningsprojektet stakat ut. Frågan lyfts om vem som ska axla det regionala ledarskapet. Vem tar på sig att forma fortsättningsprojektet? Region Dalarna, Länsstyrelsen och Högskolan Dalarna är samtliga regionala aktörer som pekas ut med ansvar för framtidens arbeten. En annan möjlighet ar att en grupp kommuner sluter sig samman i ett gemensamt projekt och här pekas det på  Region Falun – Borlänge. ByggDialog Dalarnas planeringsgrupp anses av deltagarna ha en viktig roll att spela eftersom denna organiserar kommunernas planerare.

– Det här är för viktiga frågor för att ligga tillbakalutad! Någon part får kliva fram och ta ansvaret! Annars gör vi det, avslutar Åke Persson från Byggdialogen sin slutplädering som moderator för seminariet.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sju + elva =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök