Toppfält: innehåll
Villazero

Villazero valde den tuffaste certifieringen

Villazero blir det första NollCo2-certifierade småhuset i Sverige. En tuff utmaning eftersom kraven är hårdare än i någon annan miljöcertifiering.

– Det är tufft men ändå möjligt och det är där man vill vara, säger SGBC:s expert Pia Stoll. Det får inte vara så svårt att ingen vill certifiera sina byggnader, men samtidigt inte för lätt för då har man ingen påverkan på branschen.

Det började med att europanätverket inom World Green Building Council jagade pilotprojekt bland medlemmarna för kampanjen Advancing Net Zero. Den svenska förgreningen Sweden Green Building Council (SGBC) nappade och snart var den nya certifieringen NollCO2 på gång. I början var certifieringen inriktad på energi, men eftersom Sverige redan har en stor del fossilfri energi ville man utvidga certifieringen till att inkludera byggdelarnas klimatpåverkan.

Nettonoll klimatpåverkan

Begreppet utvidgades och från 2017 och framåt testades många idéer och koncept. Pilotprojekt blev bland andra Lidls butik på Gotland samt Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö. Nu driver NollCO2 utvecklingen framåt genom att ställa krav på att byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Certifieringen används som en tilläggscertifiering för hållbara byggnader där grunden får vara Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen. SGBC:s expert Pia Stoll blev ansvarig för arbetet 2019:

– Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden, förklarar Pia. Eftersom beräkningarna för detta kan bli väldigt komplicerade förstod vi tidigt att vi måste hålla oss till standarder och EU-direktiv istället för egna lösningar. Eftersom EU kontinuerligt gör uppdateringar på klimatdirektiven blir också en certifiering som detta något som ständigt utvecklas.

Ville lägga ribban högt

Erik Jäderbrink på Fiskarhedenvillan berättar om hur tankarna gick i jakten på lämplig certifiering :

– NollCO2 ansågs som en tuff certifiering att klara och vi ville lägga ribban högt för projektet redan från början. Något som vi insåg tidigt var att de flesta miljöcertifieringar är lämpade för större byggnader som ofta har en annan typ av byggherre och förvaltning än villor eller småhus. Detta gällde även för NollCO2 men efter att tagit kontakt med SGBC och presenterat de tankar och idéer vi hade om Villazero så gick de med på att låta oss bli ett pilotprojekt.

Ett stort bidrag till miljön för privatpersoner

– Projekt som Villazero är jätteviktiga, säger Pia. Småhus ligger så nära oss som privatpersoner. Ett hus är den största materialinvesteringen man gör i sitt liv så att få ner den till nettonoll klimatpåverkan blir ett stort bidrag för miljön. Jag tror att krav på nettonoll klimatpåverkan kommer att komma för alla nya byggnader i framtiden. Det har redan smugit sig in i direktiven för byggnaders energiprestanda. I förslaget till uppdaterat energiprestandadirektiv, som släpptes precis, införs begreppet ”noll-utsläpps-byggnad” och att byggnadens hela klimatpåverkan inkluderat den ”inbyggda” klimatpåverkan, alltså den i byggdelarna, ska redovisas senast år 2030. I framtiden kommer också kraven på gränsvärden att komma. Certifieringen blir ett bevis på att man har uppfyllt de kraven.

Fakta Villazero

Villazero-projektet är som namnet antyder ett byggprojekt som strävar efter noll växthusgaser. Ett samverkansprojekt mellan Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna med stöd ifrån Region Dalarna. Villazero är Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2. Villazero ska också certifieras enligt Svanen. Villazero är en unik möjlighet för alla inblandade att lära sig mer om hur man ska bygga för att sänka koldioxidavtrycket genom att använda de mest klimatneutrala lösningarna som finns att tillgå. Villazero är också ett jämställdhetsprojekt! Huset byggs av ByggPartner av ett bygglag med enbart kvinnor.

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för projektet Cirkulära klimatsmarta flöden. För att ta del av fler händelser väljer du enklast projektet i listan till höger.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × 3 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök