Toppfält: innehåll
Klimatdeklarationer

Klimatdeklarationer – en utmaning

Hur gör vi i Dalarna för att klara av de nya kraven på klimatdeklarationer som infördes 1 januari i år? För att lära oss mer om hur arbetet kan struktureras bjöd KlimatKlubben in Familjebostäder som har jobbat med klimatberäkningar sedan 2018.

Familjebostäder är ett allmännyttigt fastighetsbolag som verkar i Stockholm och äger cirka 20 000 lägenheter. Helena Ulfsparre och Emilia Eriksson gjorde ett fantastiskt jobb med att lotsa oss igenom den minst sagt utmanande processen som en klimatberäkning kan innebära. Tack vare deras tydliga och pedagogiska sätt i presentationen och demonstrationen av reella case blev det mer greppbart vilket bidrog till att öka förståelsen för nyttan med beräkningarna. Något som är viktigt då klimatdeklarationer kan vara bra ett bra verktyg för att hjälpa aktörer förstå vilka konsekvenser olika materialval och arbetsmetoder har för klimatpåverkan vid nybyggnationer.

Vi på Byggdialogen bedömer att det kan bli en stor utmaning för många fastighetsbolag i Dalarna att påbörja arbetet med Klimatdeklarationer. De flesta fastighetsbolag i Dalarna är relativt små och har därmed begränsade resurser för att hantera ytterligare arbetsuppgifter. När frekvensen av nybyggnationer är relativt låg blir det svårare att sätta in fasta resurser för det extra arbetet. Istället framhåller flera kommunala fastighetsbolag att det förmodligen kommer generera ytterligare externa kostnader vid nybyggnationer då arbetet med klimatdeklarationer troligtvis kommer behöva köpas in från externa aktörer. Därmed ser vi på Byggdialogen ett behov av samarbete i frågan framåt.

Vi hoppas att det här mötet är ett startskott för det samarbetet inom KlimatKlubben. Där vi kan hjälpa varandra att klara av utmaningen som ges och visa på den nytta klimatdeklarationer faktiskt kan ge oss i ett långsiktigt perspektiv.

Vill ni lära er mer om klimatberäkningar och verktyg som kan användas läs mer här:

Boverkets handbok för klimatdeklarationer
BMs användarmanual
Boverkets studie Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för projektet Cirkulära klimatsmarta flöden.
Se fler artiklar om projektet

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv − 6 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök