skip to Main Content
ByggDialog Dalarna är Nu En Av Energimyndighetens Regionala Strateginoder

ByggDialog Dalarna är nu en av energimyndighetens regionala strateginoder

Det innebär att vi åtar oss att utveckla en strateginod för samverkan inom tre av energimyndighetens sektorer: resurseffektiv bebyggelse, flexibelt och robust energisystem samt framtidens handel och konsumtion.

Vi utvecklar en kompetensnod där demo- och pilotprojekt utvecklas och visualiserar omställningen och där vi kan föra dialog med branschen om lösningar. Det görs inom ramen för Energimyndighetens uppdrag att ta fram sektorsstrategier som bidrar till resurseffektiv energianvändning.

Syftet med strateginoden är att bidra till regional tillväxt genom att bland annat verka för:

  • Plan- och byggprocess och utveckla energisystemlösningar med resurseffektiv bebyggelse som utgångspunkt och i samverkan mellan bland andra kommuner, fastighetsägare, och energibolag
  • Främja offentlig resurseffektiv upphandling och utveckla normering kring bästa tillgängliga lösningar
  • Utveckla konsument- och leverantörskunskap om energieffektiva val, specifikt kopplat till villamarknaden för nybyggnad och renovering

ByggDialog Dalarna åtar sig att bidra till att uppfylla målen med sektorsstrategierna. Strateginoderna ska vara föregångare inom sina respektive områden, engagera omgivningen till att driva innovation och skapa nya åtaganden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − åtta =

Back To Top
×Close search
Sök