Toppfält: innehåll
Villazero Bygge

”Klimatbudgeten”

– det nya sättet att tänka

NollCo2-certifieringen av VillaZero har fått Fiskarhedenvillan att tänka i nya banor:

– Arbetet och metodiken i projektet med att ta fram material till VillaZero kan liknas med det förhållningssätt som vi normalt har till kostnader i kronor och ören, förklarar Erik Jäderbrink på Fiskarhedenvillan. Nu har vi dessutom vår budget för klimatpåverkan att ta hänsyn till.

Varje byggmaterial i VillaZero har behövt läggas in i ”klimatbudgeten” efter kontroll av materialets klimatpåverkan. Utöver att ha en låg klimatpåverkan behövde byggmaterialet I VillaZero även vara Svanen-godkända.

– Vi har varit tvungna att på nytt utvärdera alla de material som normalt används för att bygga ett småhus och även omvärdera vissa av dem, säger Erik.

Varje projekt har eget gränsvärde

I andra miljöcertifieringar finns klimatpåverkan med som något man kan få poäng på, men det finns ingen annan certifiering som har balanseringen till nettonoll. NollCO2-certifieringen syftar till att få ner byggnadens klimatpåverkan så mycket som möjligt. Varje projekt måste komma under ett gränsvärde som bestäms specifikt för varje projekt.

– Det är svårt att ta fram ett gränsvärde som fungerar för alla byggnadstyper och alla förutsättningar, säger SGBC:s expert Pia Stoll. En del kanske behöver påla för att de står på lermark, andra kanske måste bygga ett garage för att detaljplanen säger det. Vi har tagit fram olika modeller för att räkna ut ett projekts gränsvärde och för att få certifieringen måste klimatpåverkan komma ner 30 procent under det värdet för allt ovan mark. Den återstående klimatpåverkan ska kompenseras för.

EPD:er visar klimatpåverkan

Efter årskiftet kommer ett regelverk från Boverket med krav på klimatdeklaration på nya byggnader och under de senaste åren har branschen börjat ställa krav på tillverkarna när det gäller att ta fram data på hur miljövänligt ett material är. Materialets miljödeklaration (EPD) grundas på livscykelanalyser som visar en produkts påverkan på naturen under hela sin livslängd.

– För två år sedan var leverantörerna knappt medvetna om frågan men nu kommer leverantörerna och ber om att få vara med i våra pilotprojekt, fortsätter Pia. EPD:er är dock komplicerade och det behövs ett enklare digitaliserat system med en gemensam databas där produkternas data lättare kan utläsas.

Enligt Erik Jäderbrink var den tuffaste utmaningen med VillaZero att få fram EPD:er för materialen.

– I de fall inga EPD:er har funnits har vi varit tvungna att förlita oss på generisk data. Det finns databaser där det är sammanställt vad olika material har för klimatpåverkan generellt. Problemet är att dessa värden oftast ligger över det som EPD:n hade visat.

Fossilfritt stål och återbruk

Pia Stoll berättar om utmaningar från andra projekt i jakten på miljövänligt byggmaterial:

– Många kämpar med är att få fram byggdelar i fossilfritt stål. Produktionen av stål är en av de största utsläppskällorna som finns men än så länge är det svårt att hitta miljövänliga alternativ. Andra tittar på återbruk men den befintliga CE-märkningen ställer till en del problem. På något sätt måste lagarna förändras för att förenkla användningen av återbruk. Det blir också ett problem med logistik eftersom man behöver hitta tillräckligt mycket av samma material om det är till exempel fönster eller fasadmaterial som återanvänds. En annan utmaning är att hitta balansen mellan att bygga energismart och klimatsmart. Vi kräver minst energiklass B-klass på byggnaden.

Många nya lärdomar

Enligt Erik har de nya tankarna kring ”klimatbudgeten” gett många lärdomar som Fiskarhedenvillan kan dra nytta från:

– En konkret lärdom är att vi nu vet vilka material som generellt har hög klimatpåverkan, men även att samma material från en annan tillverkare kan ha en betydligt lägre påverkan än genomsnittet. Eftersom frågan om hållbarhet är väldigt komplex så kan vi även dra stor nytta av metodiken och tankesättet som certifieringen NollCO2 har tagit fram. Vi vet nu hur vi kan utvärdera byggmaterialens klimatpåverkan samtidigt som vi ser till att huset som helhet har låg klimatpåverkan (genom låg energianvändning) i sin drift. Många av de materialval som vi gjort till VillaZero kommer att utvärderas för att potentiellt kunna användas i våra hus framöver.

Fakta Villazero

Villazero-projektet är som namnet antyder ett byggprojekt som strävar efter noll växthusgaser. Ett samverkansprojekt mellan Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna med stöd ifrån Region Dalarna. Villazero är Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2. Villazero ska också certifieras enligt Svanen. Villazero är en unik möjlighet för alla inblandade att lära sig mer om hur man ska bygga för att sänka koldioxidavtrycket genom att använda de mest klimatneutrala lösningarna som finns att tillgå. Villazero är också ett jämställdhetsprojekt! Huset byggs av ByggPartner av ett bygglag med enbart kvinnor.

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för projektet Cirkulära klimatsmarta flöden. För att ta del av fler händelser väljer du enklast projektet i listan till höger.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 3 =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök