Toppfält: innehåll

Så betalar Villazero tillbaka till naturen

Villazero-projektet är som namnet antyder ett byggprojekt som strävar efter noll växthusgaser. Men att bygga ett hus innebär alltid utsläpp, så hur ”betalar man tillbaka” till naturen?

För att Villazero-projektet skulle bli så trovärdigt som möjligt ville Fiskarhedenvillan luta sig mot en metodik och grund. Valet föll på en ny typ av certifiering från Sweden Green Building Council kallad NollCO2 och nu arbetar man mot att bli det första småhuset att certifieras i systemet. För att klara certifieringen ska Villazero, i beräkningarna och praktiken, kunna uppnå 30 % mindre CO2-utsläpp än ett vanligt hus. Dessutom ska utsläppen kompenseras för under husets livstid.

Tre sätt att betala tillbaka

– I certifieringen finns tre sätt att betala tillbaka till naturen, förklarar Erik Jäderbrink på Fiskarhedenvillan. Det första är att investera i produktionen av förnyelsebar el. Det kan innebära solceller på taket på villan man bygger, men det kan också innebära att projektet skjuter in pengar till vindkraftsprojekt eller till en ny solcellspark. I Villazero valde vi solceller på taket. Det andra sättet är att energieffektivisera i ett befintligt bestånd. Är man fastighetsägare som äger många byggnader kan man göra energibesparingar i dessa för att kompensera. Det tredje alternativet är att klimatkompensera i ett projekt med ”miljömässigt hög integritet”. Det kan handla om trädplantering eller utbyggnad av förnybar energi, som ersätter fossil energi. Det finns en mängd olika typer av klimatfinansieringsprojekt och företag och organisationer som erbjuder dessa. De specifika företag och organisationer som man får använda sig av för klimatkompensation är tydligt listade av SGBC.

Sverige klimatneutralt 2045

I dagsläget är det lätt att klimatkompensera på detta sätt eftersom det fortfarande används så mycket fossila bränslen i världen. Förhoppningsvis kommer istället kraven på hållbara material och metoder betyda mer och mer när energimixen vi köper blir allt grönare. I slutändan måste vi i första hand minska våra utsläpp, inte kompensera för dem. Sverige har som mål att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

– När samhället in stort är klimatneutralt kommer certifieringen vara överflödig eftersom det inte finns något kvar att kompensera för, avslutar Erik.

Fakta Villazero

Villazero-projektet är som namnet antyder ett byggprojekt som strävar efter noll växthusgaser. Ett samverkansprojekt mellan Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna med stöd ifrån Region Dalarna. Villazero är Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2. Villazero ska också certifieras enligt Svanen. Villazero är en unik möjlighet för alla inblandade att lära sig mer om hur man ska bygga för att sänka koldioxidavtrycket genom att använda de mest klimatneutrala lösningarna som finns att tillgå. Villazero är också ett jämställdhetsprojekt! Huset byggs av ByggPartner av ett bygglag med enbart kvinnor.

ByggDialog Dalarna arbetar med detta inom ramarna för projektet Cirkulära klimatsmarta flöden. För att ta del av fler händelser väljer du enklast projektet i listan till höger.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − fyra =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök