Toppfält: innehåll
Stipendium 2021

Stipendier för bra prestationer

Under två dagar har studenterna vid Högskolan Dalarnas byggrelaterade utbildningar redovisat sina examensarbeten. Det hela avslutades med att stipendier delades ut för bästa avgångsstudentstudent utifrån studieresultat samt bästa examensarbete. Det är Stiftelsen Star Byggutveckling i samarbete ByggDialog Dalarna som på det här sättet vill premiera de studenter som presterat extra bra.

Precis som tidigare år håller avgångsstudenterna en mycket bra nivå och vi vet att de är väldigt efterfrågade inom byggbranschen som är beroende av att kontinuerligt kunna rekrytera nya talanger. Inom ByggDialog Dalarna ser vi det här som ett mycket viktigt led i att se till så att dessa examensarbeten uppmärksammas och att de kommer till nytta för byggbranschen.

De avgångsstudenter som avslutat utbildningarna med det högsta genomsnittsbetygen är Julia Andersson, Byggingenjör, Filip Wadsten, Bygg- och Samhällsplanerare samt Rasmus Arnberg, Byggteknik – Produktion och förvaltning (Arbetsledare). Dessa studenter tilldelades stipendium för bästa avgångsstudent 2021.

Julia Andersson och Matilda Liedström, Byggingenjörsutbildningen tilldelades stipendium för sitt examensarbete ”Effekten av olika logistiklösningar – En studie kring fördelar och nackdelar med tredjepartslogistikoch inbärning till ett projekt i Dalarna”.

Fartun Ahmed Nuur, Bygg- och Samhällsplanerarutbildningen tilldelades stipendium för sitt examensarbete ”Smart mobilitet i Smarta gator”.

Julia Litsche och Eveline Ekman, Byggteknik – Produktion och förvaltning(arbetsledarutbildningen) tilldelades stipendium för sitt examensarbete ”Bas-U ansvaret – En analys av kompetens i förhållande till lag & kravställning hos Mecon Bygg AB”.

Niklas Sjögren från Stiftelsen Star byggutveckling delade tillsammans med Annica Granberg från ByggDialog Dalarna ut stipendierna och berättade att det har varit otroligt intressant att läsa de nominerade examensarbetena och att det inte har varit lätt att välja en vinnare.

Niklas som tidigare varit anlitad som ByggDialog Dalarnas Högskolelänk och är bekant med studenterna som nu tar examen var mycket positiv efter.

– En härlig kväll som jag kände knöt ihop säcken för mitt uppdrag som Högskolelänk. Många av de som blev klara idag har jag mött i korridoren och pratat med många gånger. Det var många bra examensarbeten som vi fick ta del av. Fantastiskt bra jobbat av studenterna att ta sig igenom hela utbildningen trots omställningen till distansstudier mitt under studietiden. Till alla studenter vill jag skicka med ett stort lycka till oavsett vilken väg ni tar, men jag hoppas att många av er blir kvar i Dalarnas byggsektor, ni behövs här.

Motiveringar, bästa examensarbeten

Effekten av olika logistiklösningar – En studie kring fördelar och nackdelar med tredjepartslogistikoch inbärning till ett projekt i Dalarna

Byggbranschen står inför stora utmaningar, en utav dem är effektivisering av flöden, processer och arbetssätt. Examensarbetet har uppmärksammat ett område som har stor potential att effektiviseras. På ett nytänkande sätt har materialflöden, nyttjande av byggarbetsplatsen under hela dygnet, effektivisering av arbetstiden för yrkesarbetare med mera granskats. Examensarbetet är innovativt och har mycket stor branschnytta.

Författare : Julia Andersson och Matilda Liedström

Smart mobilitet i Smarta gator

Samhällena förändras i takt med att människor sätt att leva och bo förändras. Förtätningar i urbana miljöer blir allt vanligare samtidigt som vi ska leva hållbart och klimatsmart. Ett viktigt verktyg för att klara den utmaningen är digitala och smarta tekniker. Examensarbetet är innovativt och ett gediget, välskrivet arbete som visar vägen framåt mot ett smart och hållbart samhälle.

Författare : Fartun Ahmed Nuur

Bas-U ansvaret – En analys av kompetens i förhållande till lag & kravställning
hos Mecon Bygg AB

I en tid när säkerhetsarbetet i hela byggsektorn intensifieras genomlyser examensarbetet en del av utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna som finns. Då det oftast tas för givet ser vi det som innovativt att belysa det, och branschnyttan blir hög om arbetet leder till att fler uppdaterar sin kompetens på området och gör byggsektorn lite säkrare.

Författare : Julia Litsche och Eveline Ekman

På bilden syns, (från vänster) Annica Granberg, Rasmus Arnberg, Matilda Liedström, Julia Andersson, Fartun Ahmed Nuur, Julia Litsche, Eveline Ekman och Niklas Sjögren.

Detta inlägg har 0 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 − ett =

Knapp, skrolla upp
×sök
Sök